Vincentius

Frederic Ozanam legde in 1833 in Parijs samen met zeven medestudenten de grondslag voor de Vincentius vereniging.
Ze kozen Vincentius a Paulo als patroon voor hun vereniging.
Vincentius a Paulo leefde van 1581 tot 1660 in Frankrijk en wordt de vader van de armen en ongelukkigen genoemd.