Opzet

De financiën voor het ondersteunen van de projecten verkrijgen we door verkoop van gebruikte kleding, meubelen, boeken en huisraad. Deze goederen worden in onze eigen verkooppunten verkocht. Op verzoek komen vrijwilligers overtollige goederen bij u ophalen of een woning ontruimen bijvoorbeeld na overlijden. Ook verkrijgen we financiën door donaties en legaten.