Opzet

De financiën voor het ondersteunen van de projecten verkrijgen we door verkoop van gebruikte kleding, meubelen, boeken en huisraad. Deze goederen worden in onze eigen verkooppunten verkocht. Op verzoek komen vrijwilligers overtollige goederen bij u ophalen of een woning ontruimen bijvoorbeeld na overlijden. Ook verkrijgen we financiën door donaties en legaten.

Juridische mededeling
Als u een goed bij ons komt brengen of als wij het bij u ophalen gaat dat juridisch als volgt: U verkoopt het goed aan ons voor dezelfde prijs waarvoor wij het goed verkopen aan de koper. Wij bepalen die verkoopprijs. Die verkoopprijs kan nihil zijn maar ook een bepaald bedrag. Als het goed verkocht wordt voor een bepaald bedrag dan heeft u dat bedrag geschonken aan de Vincentiusorganisatie die dat geheel gebruikt voor het goede doel.